Bosanski Bosanski English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Русский Русский Español Español

Fond PIO Republike Srpske potražuje 452,3 miliona KM


Ukupna potraživanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u RS-u na kraju 2016. iznosila su 452.354.388 KM, od čega je 388.843.015 KM osnovni dug, a 63.511.373 kamate, podaci su Fonda PIORS-a.

Najviše se potražuje od javnih preduzeća, čiji je većinski vlasnik RS i to 111,9 miliona KM, privatna preduzeća po osnovu doprinosa za PIO 110,2 miliona, zdravstvene ustanove 103,4 miliona, a između ostalog republičke organizacije i ustanove oko 30 miliona KM.

U RS-u je odnos broja osiguranika i broja korisnika prava i dalje nepovoljan. Međutim, u informaciji o stanju u oblasti PIORS-a u 2016. se naglašava da je u posljednje dvije godine zaustavljen negativan trend smanjivanja broja osiguranika u odnosu na broj korisnika prava i da je u decembru 2016. na jednog korisnika prava registrovano 1,13 osiguranika.

“Bez obzira na to što je zaustavljen negativan trend smanjivanja broja osiguranika prema broju penzionera i dalje je neophodno preduzimati odgovarajuće mjere na povećanju broja osiguranika u realnom sektoru”, navodi se u informaciji koju će na narednoj sjednici razmatrati poslanici Narodne skupštine RS-a. Iako se od početka 2016. penzijski sistem finansira iz budžeta RS-a, neophodno je, kako se dodaje, poboljšati naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kako redovnih tako i zaostalih, te spriječiti zloupotrebe u vezi s tim, koje se manifestuju kroz neplaćanje doprinosa, kašnjenje u plaćanju doprinosa i plaćanje doprinosa za većinu zaposlenih na najnižu osnovicu.

U NSRS-u je sinoć obavljena rasprava o Informaciji o dugu sa stanjem na kraju 2016.

Iz skupštinske procedure povučen je Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2016.

Poslanici su obavili raspravu o Izvještaju Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS-a o radu za 2016. i Izvještaju Komisije za žalbe o radu za 2016.

Prije toga, obavljena je rasprava o Izvještaju Regulatorne komisije za energetiku RS-a o radu za 2016.