Bosanski Bosanski English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Русский Русский Español Español

Najavljeno usvajanje: U Zakon o PDV-u će biti ugrađen zahtjev velikog broja privrednika u BiH


“Ovakve zahtjeve udruženja privrednika i obrtničkih komora podržavam, isti su opravdani i sugurno će dovesti do poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, jer će pomjeranje roka za plaćanje PDV unaprijediti likvidnost preduzeća, a smanjenje zatezne kamatne stope bitno smanjiti troškove i olakšati poslovanje”, kazao je Zvizdić u saopćenju koje je stiglo iz Vijeća ministara.

Dodao je da će se istovremeno sa pomjeranjem roka za plaćanje PDV-a na zadnji dan u mjesecu porezna legislativa uskladiti sa odredbom o roku izvršenja novčane obaveze između preduzetnika u novčanim transkacijama.

“Uz produžavanje roka za plaćanje PDV-a i smanjenja zateznih kamata, kao mjeru podrške razvoju poslovnog sektora, na način kako je to i predviđeno reformskom agendom, očekujem da Uprava za indirektno oporezivanje u najkraćem roku postupi u skladu sa definisanim smjernicama Vijeća ministara BiH, i stvori potrebne predpostavke za uvođenje elektronskog plaćanja PDV-a i direktnih poreza, što će smanjiti opterećenje resursa i uštede vremena privrednicima u izvršenju svojih obaveza”, naveo je Zvizdić.

Istakao je da ako se tome dodaju i izmjene, odnosno povećanje praga za ulazak u PDV sistem, usklađivanje sa legislativom EU, kao i spomenuto uvođenje e-sistema plaćanja, onda će izmjene Zakona o PDV-u imati stvaran i efikasan cilj.

“Taj cilj će značiti razumijevanje potreba privrednika, u smislu olakšanja njihovog poslovanja, daljeg razvoja i novih ulaganja, i u konačnici što je i najvažnije, novog zapošljavanja”, istakao je Zvizdić.

Podsjećamo, u narednom periodu se očekuje usvajanje izmjena Zakona o PDV-u na Upravnom odboru Uprave za indirektno oprezivanje BiH, nakon čega će biti upućene na razmatranje u Vijeće ministara BiH.