Bosanski Bosanski English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Русский Русский Español Español

Organizovani kriminal ‘cvjeta’ decenijama, a VM BiH tek usvojilo ‘Strategiju’


Strategijom se naglašava jačanje kapaciteta i saradnje nadležnih institucija u BiH za borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala te daljnje intenziviranje regionalne i međunarodne saradnje u ovoj oblasti.

Sedam strateških ciljeva i desetine mjera, u okviru svojih nadležnosti provest će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade entiteta i Brčko Distrikta BiH do 2020. godine u cilju efikasnije borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Radit će se na kontinuiranom usklađivanju propisa u BiH i bh. legislative s međunarodnim standardima u ovoj oblasti; unapređenju pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv organiziranog kriminala; jačanju institucionalnih kapaciteta te razvijanju proaktivnog pristupa u borbi protiv organiziranog kriminala; oduzimanju imovine i imovinske koristi proistekle izvršenjem krivičnog djela organiziranog kriminala; razvijanju saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou i jačanju saradnje javnih institucija s privatnim sektorom i civilnim društvom.

Zadužene su sve institucije koje su učestvovale u izradi ove strategije da u roku 60 dana dostave vlastite akcione planove za provođenje ove strategije.