Bosanski Bosanski English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Русский Русский Español Español

OSCE: VTSV vrši nepotreban pritisak na pravosudne institucije


“Nezavisnost pravosuđa je temeljno načelo međunarodnog prava o ljudskim pravima, uključujući i nekoliko glavnih međunarodnih instrumenata. Iako je legitimno preispitivati funkcionisanje pravosuđa, ocjena Misije je da zaključci VSTV-a, zbog njihovog sadržaja, predstavljaju nepotreban pritisak za nezavisne pravosudne institucije”, stoji u saopćenju OSCE-a.

Zaključci VSTV-a, između ostalih, kojima se traži od svih sudova u Bosni i Hercegovini da dostave podatke o etničkoj pripadnosti okrivljenih u tekućim i okončanim predmetima ratnih zločina, kao i prijedlog da se izmjeni Zakon o VSTV-u i uvede iznimna mogućnost otpuštanja sudije ili tužitelja bez prethodnog disciplinskog postupka, ne odražavaju značenje i svrhu nezavisnosti pravosuđa kao najvažnijeg načela vladavine prava, kažu iz OSCE-a.

Misija poziva Visoko sudsko i tužilačko vijeće da uspostavi dosljedne prakse kako bi nosioce pravosudnih funkcija zaštitilo od nepotrebnih pritisaka, te kako bi se zaštitilo povjerenje javnosti od neosnovanih napada, posebno s obzirom na činjenicu da su se sudije i tužioci, koji su predmet kritike, obavezali na diskreciju koja ih sprječava da odgovore.

Postupajući u okviru Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ima mandat da provodi aktivnosti u oblasti izbora, praćenja poštivanja ljudskih prava, kao i da podržava praćenje kontrole naoružanja i mjera koje doprinose izgradnji povjerenja. Misija ima dugogodišnju saradnju sa vlastima u BiH na polju vladavine prava, demokratizacije i dobrog upravljanja.