Bosanski Bosanski English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Русский Русский Español Español

Posljedice odlaska stanovništva iz BiH: U osnovne škole upisano oko 19.000 učenika manje, a manje je i studenata

U školskoj 2017/18. godini u 1.817 osnovnih škola upisano je 282.946 učenika. Od ovog broja, 48 škola je za djecu s posebnim potrebama. U odnosu na prethodnu godinu broj upisanih učenika u osnovnim školama manji je za 19.187.


Statistički pokazatelji u obrazovanju

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o statističkim pokazateljima u obrazovanju, i to predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

U školskoj 2017/18. godini u 321 predškolsku ustanovu (187 javnih i 134 privatnih) upisano je 25.889 djece, među kojima je njih 544 sa posebnim potrebama. U odnosu na prethodnu školsku godinu broj predškolskih ustanova je manji za 3,3%, a broj djece korisnika predškolskih ustanova porastao je za 3,9%. Zbog popunjenosti kapaciteta, u 2017/18. godini, ukupno 2.777 djece nije primljeno u predškolske ustanove. Osiguranje pristupa i povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem ostaju najznačajniji prioriteti u ovoj oblasti.

U školskoj 2017/18. godini u 1.817 osnovnih škola upisano je 282.946 učenika. Od ovog broja, 48 škola je za djecu s posebnim potrebama. U odnosu na prethodnu godinu broj upisanih učenika u osnovnim školama manji je za 19.187.

U istoj školskoj godini u 311 srednjih škola upisano je 124.148 učenika, što je u odnosu na 2016/17. školsku godinu manje za 2.676 učenika, ili za 2,1%.

Prema podacima Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u našoj zemlji je 50 licenciranih visokoškolskih ustanova, dok se na listi akreditovanih visokoškolskih institucija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH nalazi 30 visokoškolskih ustanova, od čega dvije sa uvjetnom akreditacijom.

U akademskoj 2017/18.godini na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući i integrisane studije, u zimski semestar upisana su 93.984 studenta, među kojima je 11.058 apsolvenata. U istom periodu na postdiplomske, magistarske, master i specijalističke studije upisano je 11.360 studenata, dok je na doktorske studije upisano 856 studenata. U periodu od 2013. do 2018. godine smanjen je broj studenata za 19.306.

Ukupni javni izdaci za formalno obrazovanje u Federaciji BiH u 2017. godini iznosili su 841.304.201 KM, a u Republici Srpskoj 407.935.376 KM.